Disciplin och Regler

Disciplin och respekt är en viktig del av Kyokushin karate. I dojon uppför vi oss enligt en strikt etikett som gör att vi alla kan träna tillsammans och visa varandra den respekt som är en del av karatetraditionen.

 

Karate ger en möjlighet att lära sig vad respekt innebär och det uppnås genom en strikt, rituell artighet och etikett som alla elever utövar hela tiden i dojon. Hur vi bär våra dräkter, hur vi rör oss, hur vi bugar, hur vi pratar med sempais, senseis och shihans – allt är bestämt och följs av alla, oavsett grad. På ytan gör detta att vi lär oss gott uppförande och på ett djupare plan inskärper det respekt i vår personlighet.

 

När man börjar träna bör man försöka sätta upp ett mål med träningen och vare sig målet är satt högt eller mer blygsamt kommer detta att vara till hjälp de dagar då det tar emot att gå till dojon och träna. Vill man kanske bara prova att träna karate en tid - då kan målet vara att klara den första graderingen. En del har målet att lära sig självförsvar, hålla sig i form eller gå ner i vikt. Många tränar för att bli både fysiskt och mentalt starka, vissa är intresserad av att tävla.

Det mål som man har i början byts ofta ut mot ett annat efter en tids träning, men oavsett vilken ambitions - nivå man har bör man veta att det krävs hängivenhet, ansträngning, hårt arbete, disciplin och målmedvetenhet för att bli bra i karate.