Ceremoni för träningens start och avslut

Shinden Ni Rei Buga mot altaret
Shihan Ni Rei Buga for mästaren (5:e Dan och högre)
Sensei Ni Rei Buga för instruktören (3:e – 4:e Dan)
Senpai Ni Rei Buga för instruktören (1 :a – 2:a Dan)
Otagai Ni Rei Buga för varandra
Domo Arigato Gozaimashita Tack så mycket!
 
 • Age – Uppåtgående
 • Ago – Haka
 • Ashi Barai – Fotsvep
 • Atama – Huvud
 • Bunkai – Praktiska applikationer av Katatekniker
 • Chudan – Mitten/Mellan höjd
 • Chusoku – Fotens trampdyna
 • Dogi (Gi) – Träningsdräkt
 • Dojo – Plats där man tränar
 • Domo arigato – Tack så mycket!
 • Domo Arigato Guzaimasu- Tack så hemskt mycket!
 • Fudo Dachi – Stabil ställning
 • Ganmen – Ansikte
 • Gedan – Nedre (höjd)
 • Gyaku – Omvänt, motsat
 • Haishu – Handens Baksida
 • Haito – Handkanten på tum-sidan
 • Hajime! – Börja!
 • Hantai – Motsatt sida
 • Heiko Dachi – Parallell öppen ställning
 • Heisoku Dachi – Sluten fotställning
 • Hidari – Vänster
 • Hiji/Empi – Armbåge
 • Hiraken – Knogarna på fingrarnas mellanled
 • Hirate – Flat hand
 • Hitosashi yubi ipponken – En knoges knytnäve med pekfingret mellanled
 • Hiza – Knä
 • Hizo – Mjälte
 • Ibuki – Andningsmetod
 • Jiyu kumite – Frifighting
 • Jodan – Övre (höjd)
 • Juji – Korsad, X-formad
 • Jun – Rakt ut från axeln
 • Kagi- Böjd/krok
 • Kakato – Häl
 • Sagare! – Backa!
 • Sanbon kumite – Trestegs övningsfighting
 • Sanchin Dachi – Timglas ställning
 • Sayu – Vänster och höger
 • Seiken Pek – och långfingerknogarna
 • Seiretzu! – Uppställning!
 • Seiza – Knäsittande ställning
 • Senpai – Senior
 • Sensei – Lärare
 • Senseni Rei – Visa respekt/buga till läraren!
 • Senseni Domo Arigato Guzaimasu – Tack så hemskt mycket Läraren!
 • Shihan – Mästare
 • Shita tsuki – Slag nerifrån framåt mot magen
 • Shomen – Framåt
 • Shotei – Handloven
 • Shuto – Knivhand
 • Sokuto – Knivfot
 • Soto – Utsida, utifrån
 • Sune – Vadbenets framsida
 • Tameshiwara – Krossningsteknik
 • Tate – Vertikal
 • Tate Kudasai! – Vänligen Stå upp!
 • Teisoku – Båge, valv (fot)
 • Tettsui – Hammarhand
 • Tobi – Hopp
 • Toho – Svärdspetshand
 • Tsuki – Slag
 • Uchi – Slag, samt: Insida, inifrån
 • Uke – Blockering
 • Ura – Omvänt
 • Uraken – Omvänd knytnäve
 • Ushiro – Bakåt
 • Yame! – Stopp!
 • Yasume! – Slappna av!
 • Yoi! – Gör dig beredd!
 • Yoko – Sidan
 • Wakatta? – Förstod ni?
 • Zenkutsu Dachi – Framåt ställning
 • Kake – Hake
 • Kamaete! – Utför tekniken!
 • Kansetsu – Led ( knäled)
 • Karate – Tom hand
 • Karateka – Utövare av karate
 • Kata – Form
 • Keage – Uppgående spark
 • Keiko – Fågelnäbbhand
 • Kiai – Skrik
 • Kiai Irete! – Med skrik!
 • Kiba Dachi – Bredbent fotställning
 • Kihon – Grundtekniker
 • Kime – Fokusering av kraft
 • Kin Geri – Spark mot grenen
 • Kohai – Junior (i förhållande till sempai)
 • Koken – Böjd handled
 • Kokutsu Dachi – Bakåtlutad ställning
 • Kumite – Sparring
 • Kumite Dachi – Fighting ställning
 • Kyu – Grader under svart bälte
 • Mae – Fram
 • Mawashi – Rund, cirkulär
 • Mawatte! – Vänd!
 • Migi – Höger
 • Mokuso – konsentration och meditation med blunda ögon
 • Moro Ashi Dachi – En fot framför den andra (fotställning)
 • Morote – Båda händerna
 • Mugorei – Egen räkning (i kata)
 • Musubi Dachi – Öppen tå ställning
 • Naka yubi ipponken – Långfingret mellanled
 • Naore! – Återgå till utgångsställningen!
 • Neko Ashi Dachi – Kattfotställning
 • Nogare – Tyst andningsmetod
 • Nukite – Spjuthand
 • Obi – Bälte
 • Oroshi – Neråtgående
 • Osae – Press, tryck
 • Osu – Term för respekt och bekräftelse
 • Osu no Seishin – Viljan till uthållighet, uthärdande, tålmodighet
 • Otogani Rei – Visa respekt/buga till varandra!
 • Otogani Domo Arigato guzaimasu – Tack så mycket allihopa!
 • Oyayubi ipponken – En knoges knytnäve med tummens mellanled
 • Rei! – Buga! visa respekt!
 • Ryutoken – Drakhuvuds knytnäve
Räkneord:
 1. Ichi 
 2. Ni
 3. San
 4. Shi
 5. Go
 6. Roku
 7. Shichi
 8. Hachi
 9. Ku
 10. Ju