Vi skall träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.

Vi skall noga studera kampkonstens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när så behövs.

Vi skall med en sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.

Vi skall vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.

Vi skall vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.

Vi skall förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.

Vi skall hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den yttersta sanningens väg.

 

Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.

Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.

We will train our hearts and bodies for a firm and unshakeable[16] spirit.

We will pursue the true meaning of the martial way so that in time our senses may be alert.

With true vigour we will seek to cultivate a spirit of self-denial

We will observe the rules of courtesy, respect our superiors and refrain from violence.

We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility

We will look up towards to wisdom and strength, not seeking other desires

All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin way