Förklaring av ordet "OSU"

Osu är en kombination av orden Oshi ("press") Shinobu ("att uthärda"). Detta innebär tålamod, beslutsamhet, respekt, uppskattning och uthållighet. Att aldrig ge upp.
För att utveckla en stark kropp och en stark själ är det nödvändigt att underkasta sig hård träning. Detta är mycket krävande eftersom du måste pressa dig själv till vad du tror är din yttersta gräns, den gräns där du vill sluta — ge upp. När du når det stadiet måste du kämpa mot dig själv och din svaghet och du måste vinna. För att göra det måste du lära dig uthållighet, men framförallt måste du lära din tålamod. Detta är Osu.

Orsaken till att du utsätter dig för den hårda träningen är att du bryr dig om dig själv. Att bry sig om sig själv är att respektera sig själv. Den självrespekten utvecklas och utökas och kommer inkludera respekt för din instruktör och dina medtränande. När du kommer till dojon bugar du och säger Osu — det betyder att du respekterar din dojo och den tid som du lägger ner på träningen. Den känslan av respekt är Osu.

Under träningen pressar du dig själv så hårt som möjligt eftersom du respekterar dig själv. Efter träningen bugar du för din instruktör och dina medtränande och säger Osu igen. Detta gör du av uppskattning och den känslan av uppskattning är Osu.

Osu är därför ett mycket viktigt ord i Kyokushin Karate eftersom det representerar tålamod, respekt och uppskattning. Detta är anlednigen till att vi alltid använder ordet Osu; vi påminns om dessa oumbärliga egenskaper.

Den karaktärsstyrka som kommer av hård träning, en inställning i hjärtat som påverkar hela livet — inte bara tiden vi tillbringar i dojon, är det som kallas för Osu no Seishin.
Osu no Seishin — Viljan till uthållighet/att uthärda.